Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Nasza historia

    Szkoła Podstawowa Nr 9 wyrosła na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Nowym Targu przy ul. Kotlina 21, który funkcjonował od 1 IX 1984 r. do 31 VIII 2004 r.
We wrześniu 2004 r. uczniów i wychowanków likwidowanej jednostki przejął, zapewniając opiekę wraz z możliwościami kontynuowania nauki, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 przy ulicy Jana Pawła II 85.

    Szkoła Podstawowa Nr 9 obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z orzeczonym lekkim stopniem niepełnosprawności, które ze względu na poziom umysłowy nie są w stanie realizować programu nauczania szkoły masowej. Program szkoły umożliwia kształtowanie najistotniejszej dla tej grupy sprawności manualnych poprzez zwiększoną ilość godzin techniki i wychowania fizycznego. Realizowana tematyka zajęć ukierunkowuje uczniów do wyboru i zdobycia najbardziej odpowiedniego dla nich zawodu.

    Dzieci otoczone są opieką zespołu specjalistów: logopedy, terapeuty, rehabilitanta oraz psychologa. Po zajęciach lekcyjnych mogą uczestniczyć w licznych kołach zainteresowań. Część uczniów, pochodzących z okolic Nowego Targu, mieszka w Ośrodku, gdzie mają zapewnioną całodobową opiekę ze strony wychowawców i opiekuna nocnego.

    Kadra Szkoły Podstawowej Nr 9 jest doskonale przygotowana do pracy dydaktyczno-wychowawczej o charakterze rewalidacyjnym. Dzięki temu możliwe jest integrowanie różnych form pracy dydaktycznej z działaniem wychowawczym. W czasie pracy niezmiernie ważny jest ponadto pozytywny stosunek do dzieci i młodzieży, będący wypadkową wiedzy i walorów moralnych pedagoga.

    Nauczyciele, aby podnieść swe kwalifikacje, dzięki wsparciu i zachęcie dyrekcji, cały czas dokształcają się, uczestnicząc w licznych kursach, konferencjach i seminariach metodycznych, podejmując studia podyplomowe. W ramach zespołów samokształceniowych następuje wymiana doświadczeń z innymi tego typu placówkami kształcenia specjalnego w kraju i za granicą (Słowacja, Węgry).

    Nauczyciele co roku troszczą się o pozyskiwanie sponsorów na paczki mikołajowe dla uczniów, organizują liczne szkolne uroczystości, zabierają dzieci na wycieczki w okolice Nowego Targu oraz do większych miast w Polsce, dzięki czemu podopieczni mają możliwość lepszego poznania nie tylko swojego regionu, ale także i kraju.

Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.