Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1


Rekrutacja

    Szkoła Podstawowa Nr 9 obejmuje kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.
Podstawowymi formami prowadzonej działalności dydaktyczno – wychowawczej są obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie przedmiotów ogólnokształcących oraz indywidualne zajęcia specjalistyczne. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną posiadającą wykształcenie kierunkowe i specjalistyczne.

Rekrutacja jest prowadzona przez cały rok do wszystkich klas!


Wymagana dokumentacja:
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • podanie o przyjęcie do szkoły,
  • odpis arkusza ocen (z wyjątkiem kl. I),
  • świadectwo szkolne (z wyjątkiem kl. I),
  • 2 zdjęcia,
  • numer PESEL,
  • odpis aktu urodzenia,
  • podanie o przyjęcie do Ośrodka (jeśli dziecko będzie mieszkać w internacie).

Szczegółowych informacji udziela:
z-ca dyrektora mgr Anna Trybuła

Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
przy
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 22

e-mail: soswnr1@nowytarg.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Szkolnictwa Pondagimnazjalnego

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9
  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Przedszkole i szkoły dla uczniów
     z niepełnosprawnością w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Internat
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
jak dojechać? >>>

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
numery wewnętrzne >>>
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2019 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.