Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Koła Zainteresowań

     W SP Nr 9 funkcjonują liczne organizacje oraz koła zainteresowań, dzięki którym uczniowie mogą aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły.

KOŁO TURYSTYCZNO-PRZYRODNICZE "ŁAZIKI"

Opiekun: mgr Iwona Kurowska

     Działania Szkolnego Koła turystyczno-przyrodniczego „Łaziki” realizowane są w oparciu o program uwzględniający propozycje uczniów. Każdej porze roku przyporządkowane są inne działania. Jesienią i wiosną członkowie koła sprzątają teren wokół Ośrodka oraz jego najbliższą okolicę. Wtedy wychodzą też sprzątać lasy Gorców. Od połowy września każdego roku „Łaziki” gromadzą karmę dla zwierząt i ptaków oraz porządkują paśniki i karmniki na terenie obwodu nowotarskiego Koła Łowieckiego "Krokus". W czasie zimy do paśników tych uczniowie wraz z opiekunem dostarczają karmę. Członkowie koła uczestniczą w licznych rajdach w Gorce. Każdego roku wybierają się też na wyjazdową wycieczkę w celu pogłębienia wiadomości o regionie. „Łaziki” były już: w kopalni soli w Wieliczce, w zamku na Pieskowej Skale, zwiedzili Zakopane wraz z Muzeum Tatrzańskim i Muzeum Kornela Makuszyńskiego. Członkowie koła co roku prowadzą ponadto akcję zbierania surowców wtórnych. Swoje poczynania przedstawiają za pomocą gazetki ściennej.TEATRZYK SZKOLNY "DZIEWIĘĆ I PÓŁ"

Opiekun: mgr Halina Szewczyk, mgr Justyna Kamieniecka, mgr Teresa Sulka-Gałka

     Teatrzyk szkolny “Dziewięć i pół” działający przy Szkole Podstawowej Nr 9 narodził się jeszcze w Ośrodku na Kowańcu. Debiut Teatrzyku miał miejsce przed Ratuszem Miejskim w Nowym Targu, gdzie na zaproszenie P.Burmistrza nasza szkoła, przy okazji strojenia choinki, przedstawiła małą scenkę pt “Wigilia u krasnoludków”.
     Do teatrzyku należą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9-L.Udział w zajęciach teatralnych pozwala dzieciom rozwijać ich język, zasób słownictwa i pamięć. Zabawa w teatr pomaga im ćwiczyć mowę – zwłaszcza w wypadku zaburzeń. Przygotowywane przedstawienia mobilizują do wysiłku pamięciowego opanowania tekstów. Ma też ogromne walory wychowawcze: uczy dyscypliny, odpowiedzialności, pracy w zespole, pomaga przełamywać bariery wynikające z niepełnosprawności. Wnikanie w przeżycia bohaterów kształtuje wrażliwość i empatię uczniów. Daje poczucie satysfakcji, radości z odniesionego sukcesu – dzielonej z innymi. Nadaje tez sens wysiłkowi włożonemu w przygotowanie przedstawienia.KOŁO MINISTRANCKIE

Opiekunowie: mgr Halina Szewczyk

Działania Koła ministranckiego to m.in.:
 • zamieszczanie bieżących informacji dotyczących pracy koła w gazetce szkolnej,
 • organizacja spotkań różańcowych w internacie z udziałem ministrantów,
 • zapoznawanie się z życiorysem patrona koła i rozmowy na jego temat,
 • wyjazd do Skawy lub Witowa, gdzie w br. ma się odbyć peregrynacja relikwii patrona koła - św. Dominika Savio,
 • omawianie posługi ministranta w czasie Mszy Św.,
 • rozmowy nt postawy życiowej osoby pełniącej posługę ministranta,
 • przyswajanie nazewnictwa dotyczącego m.in.: szat liturgicznych, naczyń liturgicznych,
 • posługa ministranta,
 • ślubowanie i wręczenie legitymacji ministranta.


KOŁO TURYSTYCZNO-GEOGRAFICZNE "KOMPAS"

Opiekunowie: mgr Małgorzata Zarębczan

Cele:

 • rozwijanie zainteresowań Polską i naszym regionem,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z mapy,
 • kształtowanie postawy poszanowania przyrody i odpowiedzialności za jej stan oraz wyrabianie szacunku dla niej,
 • wyrabianie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy geograficznej.
     Powyższe cele realizowane są poprzez spotkania i wycieczki, m. in. do: Nowej Białej, Łopusznej, Skrzypnego, Zubrzycy Górnej, Bochni i Krakowa.           

EUROPEJSKI KLUB "EUROPOSZUKIWACZE"

Opiekunowie: mgr Elżbieta Bogusz i mgr Anna Trybuła

     Klub powstał w październiku 2005 roku. Zajmuje się promowaniem w społeczności szkolnej wiedzy o zjednoczonej Europie. W czasie spotkań członkowie klubu zgłębiają wiedzę na temat krajów europejskich, ich kultury, tradycji i obyczajów. Klub organizuje konkursy o tematyce europejskiej, prowadzi gazetki informacyjne, redaguje artykuły tematyczne w gazetce szkolnej. Współpracuje z instytucjami zajmującymi się, tematyką europejską: Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie, Fundacja Schumana, Konsulaty Państw Europejskich. Organizowane są wycieczki, zajęcia poza szkolne, uroczystości i imprezy szkolne.

ZESPÓŁ WOKALNO-TANECZNY "SYLABA"

Opiekunowie: mgr Stefania Firek

     W trakcie zajęć przygotowywane są układu choreograficzne, inscenizacje i interpretacje utworów muzycznych, widowiska wokalno-taneczne. Istotą zajęć jest to, że dzieci i młodzież tańczą i śpiewają do muzyki, którą lubią.
     Do każdego programu artystycznego projektowane i wykonywane są kostiumy, rekwizyty, elementy scenografii we współpracy ze szkołą zawodową.
     Dzieci aktywizowane zajęciami dla nich przyjemnymi, żyją intensywniej, rozwijają swoją pomysłowość, zespalają się w działaniu z innymi. Następuje głębsza więź w grupie, uruchamia się odpowiedzialność za siebie i za innych, szczególnie w sytuacji pokazania swoich umiejętności tanecznych i muzycznych na występach przed publicznością.
     Programy artystyczne prezentowane na uroczystościach szkolnych, miejskich, a także na festiwalach i przeglądach twórczości dziecięcej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie są jednym z bardziej wartościowych elementów działania grupy.
     Uczestnicy festiwali z całej Polski spotykają się co roku, nawiązują kontakty, przyjaźnie między rówieśnikami. Biorą udział w oglądaniu spektakli teatralnych, widowisk muzycznych, słuchaniu koncertów, poznawaniu kultury regionu, zwiedzaniu zabytków.

SZKOLNE KOŁO POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA

Opiekunowie: mgr Bogusława Dudek i mgr Mirosława Kierska

     Celem działań podejmowanych w ramach koła jest zaszczepienie wśród młodzieży szeroko pojętego humanitaryzmu, profilaktyka uzależnień, dbałość o zdrowie.
     W ciągu kilku lat istnienia koła młodzież włączała się w ogólnopolskie kampanie: "Światowy Dzień bez Tytoniu", "Góra grosza", "Trzymaj formę", "Nie pal przy mnie proszę". W ramach działalności młodzież spotyka się z Honorowymi Dawcami Krwi, uczestniczy w szkoleniach z zakresu udzielania pierwszej pomocy i spotkaniach promujących zdrowy styl życia.     


Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.