Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Nauczyciele


wicedyrektor   mgr Anna Trybuła


język polski   mgr Bogusława Dudek
mgr Justyna Kamieniecka
mgr Bożena Plewa
matematyka   mgr Renata Maciaszek
mgr Anna Trybuła
mgr Rafał Plewa
język angielski   mgr Natalia Bylina
plastyka
technika
  mgr Agata Majewska
historia   mgr Teresa Sulka-Gałka
mgr Elżbieta Bogusz
przyroda   mgr Bożena Plewa
wychowanie fizyczne   mgr Beata Zuch
mgr Elżbieta Bogusz
edukacja wczesnoszkolna   mgr Ewa Worwa
mgr Bożena Plewa
mgr Iwona Kurowska
zajęcia rozwijające kreatywność   mgr Agata Majewska
mgr Renata Maciaszek
mgr Bogusława Dudek
religia   mgr Halina Szewczyk
mgr Anna Sarniak
terapia logopedyczna   mgr Mirosława Kierska
mgr Ewa Worwa
terapia psychologiczna   mgr Marta Warzycka
wychowanie do życia w rodzinie   mgr Halina Szewczyk
biblioteka   mgr Agnieszka Przetacznik


mgr Agnieszka Przetacznik
mgr Iwona Kurowska
mgr Elżbieta Bogusz
Teresa Sulka-Gałka
mgr Justyna Kamieniecka
mgr Bogusława Dudek
mgr Renata Maciaszek
  wychowawca kl. I-III S
wychowawca kl. I-III L
wychowawca kl. IV-V L
wychowawca kl. V-VI S
wychowawca kl.VI L
wychowawca kl. VII L
wychowawca kl. VIII
Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           
           

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.