Szkoła Podstawowa Nr 9 przy SOSW Nr 1
 

 
Jednostka organizacyjna
Powiatu Nowotarskiego
ZESPÓŁ PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZO OPIEKUŃCZYCH
W NOWYM TARGU

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85
kontakt / telefon / e-mail / adres

Autyzm

„Naszym zadaniem, jako nauczycieli osób autystycznych, jest przede wszystkim
zobaczenie świata z ich perspektywy i wykorzystanie tej perspektyw, by nauczyć ich
funkcjonować w naszej kulturze jak najbardziej samodzielnie.

Choć nie możemy wyleczyć podstawowych deficytów poznawczych związanych
z autyzmem, poprzez ich zrozumienie możemy opracować programy edukacyjne,
które będą skutecznie formować to specyficzne upośledzenie rozwojowe”

(D. Seach, M. Lloyd, M. Preston – Warszawa 2006)W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 przez cały rok trwa rekrutacja do klas dla dzieci z AUTYZMEM.

Uczniowie z autyzmem wymagają specjalnych warunków do pracy.

Jako szkoła zapewniamy im:
 • idealne warunki do nauki – mało liczne klasy,
 • 
 • opiekę nauczycieli specjalistów,
 • zajęcia rewalidacyjne z oligofrenopedagogami,
 • 
 • zajęcia logopedyczne,
 • 
 • terapię metodą Biofeedback,
 • terapię metodą Tomatisa,
 • 
 • terapię integracji sensorycznej,
 • 
 • zajęcia z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji,
 • 
 • opiekę psychologa i pedagoga,
 • 
 • gimnastykę korekcyjną,
 • 
 • zajęcia komputerowe,
 • 
 • zajęcia w ramach kół zainteresowań.

W ramach oferty opiekuńczo-wychowawczej uczniowie mogą korzystać:
  
 • ze świetlicy szkolnej,
 • 
 • ze stołówki szkolnej umożliwiającej przygotowanie posiłków dla dzieci będących na diecie,
 • 
 • z internatu,
 • 
 • z opieki pielęgniarskiej.

Adres / Kontakt
Szkoła Podstawowa Nr 9
w
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Adres: 34-400 Nowy Targ ul. Jana Pawła II 85

Telefon/Fax: 18 266-24-08 lub 18 266-24-09
numer wewnętrzny: 21

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl


Jak dojechać?
Autyzm
Ostatnio dodane galerie


Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych:


↳ Bursa Młodzieżowa

↳ Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1:
  ▪ Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

  ▪ Branżowa Szkoła I stopnia Nr 5
  ▪ Szkoła Przysposabiająca do Pracy
  ▪ Przedszkole i Szkoła Podstawowa Nr 9 dla uczniów
     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
     umiarkowanym i znacznym

  ▪ Oddział Rewalidacyjno-Wychowawczy
  ▪ Ośrodek (internat)
  ▪ Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
  ▪ Autyzm
Polecamy:

▪ Powiat Nowotarski
▪ BIP - Powiat Nowotarski
▪ Urząd Miasta Nowy Targ

Projekty:

▪ Modernizacja kształcenia zawodowego
▪ Stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej
▪ Poprawa efektywności energetycznej
▪ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
▪ Centrum Kompetencji Zawodowych
Adres/Kontakt:

Zespół Placówek
Szkolno-Wychowawczo Opiekuńczych

34-400 Nowy Targ, ul. Jana Pawła II 85

Telefony:
↳ SOSW: 18 266 24 08, 18 266 24 09
↳ BURSA: 18 26 636 00, 512 984 110

e-mail: zpswo@nowotarski.edu.pl
           soswnr1@nowytarg.pl
           bursa@nowotarski.pl

Treści publikowane na stronie są własnością Placówki. Zabrania się kopiowania tekstów i zdjęć bez pozwolenia.

Copyright © 2006-2020 Kow@L. Powered by PHP-Fusion. Polityka cookies. Klauzula informacyjna RODO.